2018: Energievoorziening en -optimalisatie Mali Juisi, Tanzania

Om het vruchtensap bedrijfje Mali Juisi te voorzien van een stabiele stroomvoorziening werd een diesel generator geïnstalleerd als noodsysteem en om de energiekosten te reduceren werd een zonnecollector opgebouwd om water te verwarmen dat gebruikt wordt tijdens het productieproces.

Situatie

Het kleine lokale vruchtensap bedrijfje Mali Juisi werd opgericht in 1997 als antwoord op een lokale studie over de landbouwontwikkeling in de regio Muleba in Tanzania. Deze studie toonde aan de regio beschikte over voldoende fruit om verhandeld te worden op andere markten, maar dat de lokale boeren het transport van het fruit niet konden betalen. Mali Juisi koopt het fruit over van deze lokale boeren om vers fruitsap van hoge kwaliteit te produceren (ananas, mandarijn, mango en sinaasappel sap) dat verkocht wordt in Muleba en de omliggende dorpen. Daarmee wordt niet alleen de lokale economie gestimuleerd, maar krijgen ook de boeren een kans op een beter leven. Het bedrijf is ondertussen financieel stabiel en heeft zo goed als geen extra steun nodig. Daarom richtte het een fonds op ter ondersteuning van de kinderen van werknemers en boeren. De lokale non-profit organisatie wordt bijgestaan door de Belgische organisatie Mali Muleba die regelmatig het bedrijf bezoekt en daarbij het personeel helpt bij technische problemen en bij het dagelijkse beheer.

Helaas heeft Mali Juisi te kampen met een instabiele stroomvoorziening waardoor het moeilijk is om de kwaliteit en de continuïteit van de productie te garanderen. Bovendien vereist het productie proces veel warmte die elektrisch gegenereerd wordt. Daarom is niet alleen een noodsysteem nodig om de productie te garanderen tijdens stroomonderbrekingen, maar ook een energie optimalisatie van het productieproces. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met Konings NV en Encon Energy.

Energievoorziening en optimalisatie

In februari trokken studenten ingenieur Sander Nulens en Joris Gerits voor een week naar Tanzania voor een uitgebreide verkenning ter plaatse en om de nodige metingen te verrichten. Bij thuiskomst voerden ze een grondige analyse uit van de situatie op zoek naar de optimale energieoplossingen. Alle toepasbare duurzame energiesystemen vertoonden echter financiële en/of technische nadelen waardoor een diesel generator de beste lange termijn oplossing bleek voor een stabiele stroomvoorziening. Zo een generator heeft relatief lage investeringskosten, is eenvoudig te implementeren, te exploiteren en te onderhouden. Om het productieproces te optimaliseren besloten ze een zonnecollector op te bouwen, een relatief eenvoudig, efficient en gemakkelijk uit te bereiden system dat het water in een centrale en efficiente opslagtank opwarmt tot 60 °C. Door het reeds verwarmde water te gebruiken in het productieproces, dalen de totale energiekosten met minstens 25 %. In augustus reisde Sander opnieuw naar Tanzania om de implementatie van de installaties in goede banen te leiden. Het geïnstalleerde systeem is modulair opgebouwd en kan daarom eenvoudig uitgebreid worden met andere vormen van duurzame energie.

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: