2013: Biogas Warang, Senegal

Een biogasinstallatie werd opgebouwd bij basisschool Les Cajoutiers om zo te voorzien in 25 % van de benodigde hoeveelheid energie om dagelijks warme maaltijden te bereiden voor 500 leerlingen. 

Situatie

Les Cajoutiers is een organisatie in Senegal die kansarme kinderen de kans biedt op een betere toekomst door scholing, gezonde en uitgebalanceerde voeding, toegang tot medische verzorging en opvolging van hun thuissituatie. Om dit te bereiken werd een basisschool opgericht in het kleine vissersdorp Warang waar 500 kinderen onderwezen worden. De leerlingen ontvangen dagelijks een warme maaltijd die bereid werd door de verbranding van hout of butaan. Aangezien de verbranding van hout heel ongezond is voor het keukenpersoneel en ook voor het milieu en de aankoop van gasflessen redelijke prijzig is, was de organisatie op zoek naar een duurzame energiebron.

Biogas installatie

Als bachelor proef, onderzocht ingenieur student Inge Verboven alle mogelijke duurzame energiebronnen toepasbaar bij de basisschool. Rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden en in samenwerking met de school werd geopteerd voor biogas. Biogas wordt verkregen door de anaerobe vergisting van organisch afval ook wel biomassa genoemd. Dit vergistingsproces produceert naast biogas ook een vruchtbare restroom, digestaat, die gebruikt kan worden voor bemesting van het schooltuintje. Bij gebrek aan andere grote hoeveelheden organisch afval In de buurt van de school werd beslist om de feces van de leerlingen te gebruiken als hoofdbestanddeel van de biomassa. In haar laatste jaar ontwierp Inge de biogasinstallatie er trok vervolgens naar Senegal om deze op te bouwen bij de school. Ook werden nieuwe toiletten gebouwd die rechtstreeks verbonden werden met de vergister. Naast het organisch afval van de tuin en de keuken, werden ook algen afkomstig van het strand toegevoegd als supplementaire biomassa.

Bezoek Inge’s blog voor een gedetailleerd verslag van de werken.

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: