Missie

Students for Energy in Africa is een Belgische v.z.w. met volgende doelstellingen:

  • realiseren van duurzame energieprojecten in Afrika, onderzocht en uitgevoerd door Belgische studenten in samenwerking met de lokale bevolking
  • verbeteren van de technisch-wetenschappelijke kennis van de studenten betreffende duurzame energie en verrijken van hun wereldbeeld
  • informeren van de lokale bevolking over duurzame energie en uitwisselen van technisch-wetenschappelijke kennis
  • financieel steunen van de projecten

Wij gaan op zoek naar projecten rond duurzame energie in Afrika. Deze worden eerst aan een haalbaarheidsstudie onderworpen waarbij niet alleen gekeken wordt naar de technisch-wetenschappelijke kant, maar ook naar het financiële plaatje en naar de veiligheid, de huisvesting en de begeleiding van de studenten ter plaatse. Na goedkeuring van een project worden geïnteresseerde, gedreven, bekwame en verantwoordelijke studenten aangeduid die bereid zijn om deel te nemen aan een Afrikaans avontuur van duurzame ontwikkeling. Gedurende het eerste deel van hun master thesis onderzoeken en ontwerpen de studenten het meest optimale duurzame energiesysteem dat opgebouwd wordt tijdens het tweede deel van hun thesis.

%d bloggers like this: